bio
Fikirlerle bütünleşmek ve en iyiyi arzulamak... Bir o kadar da çok çalışmak ve hep gelişmekte biz demek. Sizi dinleriz, izleriz ve sizi siz yapan fikirleriniz ne ise onu bulur görünür kılarız. Alegorist olmak, özetle böyle bir şey. İmgeleri dokunulabilir kılıyoruz.